Sluttande design

Inclined Design-modeller

Terrasstak med innovativt ljusgenomsläpplig duk i takstrukturen

Solskyddet är helt integrerat i strukturen vilket ger en estetisk helhet. Tack vare modulstrukturen är det enkelt att bygga ut terrasstaket, även i efterhand.

Det faktum att konstruktionen finns i alla RAL-kulörer och de olika anpassningsmöjligheterna gör att terrasstak i sluttande design passar in i alla byggnadsstilar.

Varför ska man välja ett terrasstak med sluttande tak?

Fixscreen-teknologi

Fixscreen-teknologin, i kombination med optimal dukspänning, gör att regnvattnet leds undan till de vattenkanaler som är dolda i strukturen. Till och med när solskyddets duk inte är helt utrullad, leds regnvattnet på duken undan av det integrerade vattenavledningssystemet.

Kvalitet och underhåll

Dessutom ägnas mycket uppmärksamhet åt kvaliteten i detaljerna. Fästanordningarna är exempelvis nästan helt dolda, alla elkablar är dolt inbyggda, och det går också att välja en dold infästning i marken. Tack vare de högvärdiga materialen som använts och själva konstruktionen av Lagune begränsas underhållet till ett minimum, samtidigt som konstruktionen blir mycket hållbar.

Lagune

Terrasstak med innovativt ljusgenomsläpplig duk i takstrukturen

Läs mer

Lapure

Minimalistiskt terrasstak med vatten- och solavvisade Fixscreen® screentak

Läs mer

Lagune

Detta terrasstak består av en aluminiumstruktur med integrerad Fixscreen-teknologi. Solskyddet är helt integrerat i strukturen vilket ger en estetisk helhet.

Tack vare modulstrukturen är det enkelt att bygga ut terrasstaket, även i efterhand. Fixscreen-teknologin, i kombination med optimal dukspänning, gör att regnvattnet leds undan till de vattenkanaler som är dolda i strukturen.

Mer information

Lapure

Den stilfulla och minimalistiska Lapure består av ett vindsäkert, sol- och vattenavvisande screentak som vilar på eleganta, diskreta aluminiumben utan sidoförbindelse som stör det visuella intrycket, och den fästs vid en befintlig fasad.

När taket stängs ger Lapure skydd mot sol, vind och regn. Vid ett öppet tak kan man njuta av ostört av solen tack vare den smäckra strukturen.

Mer information

Är du nyfiken på våra terrasstak?

Hitta en återförsäljare nära dig